Nadzór przyrodniczy

 

Realizacja przedsięwzięcia często wiąże się z potrzebą ustanowienia nadzoru przyrodniczego
(np. ornitologiczny, herpetologiczny, ichtiologiczny, entomologiczny bądź chiropterologiczny).
Zapewnienie nadzoru przyrodniczego gwarantuje, że dane zadanie będzie realizowane zgodnie
z zapisami decyzji środowiskowej, a specjaliści danych dziedzin będą monitorować poszczególne
etapy prac, dbając o minimalizację negatywnego wpływu inwestycji na środowisko.

Vanellus Eco Firma Przyrodnicza dysponuje zespołem osób posiadających różne specjalizacje
i prowadzi nadzór przyrodniczy na zlecenie wykonawcy przedsięwzięcia.