Ekspertyzy przyrodnicze PROW 2007-2013

 

Dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 wspiera również programy rolnośrodowiskowe
realizowane w gospodarstwie rolnym. Rolnik ma możliwość skorzystania z kilku dostępnych
pakietów. Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza
obszarami Natura 2000 oraz bliźniaczy pakiet 5. realizowany na obszarach Natura 2000
wymagają wykonania ekspertyzy przyrodniczej oraz opracowania kompletnej dokumentacji
sporządzonej przez eksperta posiadającego wymagane uprawnienia.

Vanellus Eco Firma Przyrodnicza wykonuje ekspertyzy przyrodnicze (ornitologiczne) i opracowuje
wymaganą dokumentację na zlecenie rolnika. Ekspertyza składa się z kilku kontroli terenowych
działek zadeklarowanych jako TUZ w gospodarstwie rolnika