Edukacja przyrodnicza

 

Edukacja przyrodnicza zwiększa świadomość ekologiczną, zachęca do działań na
rzecz ochrony środowiska, dostarcza odpowiedniej wiedzy oraz aktywizuje daną
grupę szkoleniową.

Jako firma przyrodnicza staramy się wspierać kształcenie w zakresie proekologicznym
prowadząc zajęcia z różnymi grupami (dzieci i młodzież szkolna, nauczyciele, leśnicy,
administracja publiczna). Zajęcia w zależności od potrzeb oparte są na prezentacjach
multimedialnych, warsztatach terenowych, złożonych systemach szkoleniowych, czy też
konkursach, grach i zabawach.