Monitoring środowiskowy

 

Monitoring środowiska pozwala dostarczyć informacji o aktualnym stanie środowiska
naturalnego oraz ocenić zachodzące w przyrodzie zmiany. Dzięki temu możliwe jest
prognozowanie, minimalizacja, jak i właściwe zapobieganie negatywnym skutkom
działalności człowieka.

Vanellus Eco Firma Przyrodnicza wykonuje na zlecenie monitoring środowiska dotyczący
przyrody ożywionej. Zajmujemy się zarówno monitoringiem przedrealizacyjnym, jak
i monitoringiem porealizacyjnym (farmy wiatrowe, inwestycje drogowe). Doradzamy również
w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska (termomodernizacja budynków, działania
proekologiczne) przeprowadzając właściwą ocenę ryzyka i proponując ewentualne działania
kompensacyjne.